HaverSchmidt was bevriend met Eelco Verwijs en al snel werden beiden genoemd als auteurs van het OLB, afzonderlijk of in samenspraak. Maar HaverSchmidt heeft zijn betrokkenheid steeds ontkend.

De auteur

De volgende vraag was uiteraard: wie heeft het OLB geschreven? Tal van auteurs zijn geopperd, vaak kopstukken uit de kring van het Friesch Genootschap, onder meer Over de Linden zelf, Joost Hiddes Halbertsma, Eelco Verwijs en François HaverSchmidt. Maar een overtuigend bewijs werd niet gevonden. Door Winkler werden postuum, in een door hem nagelaten stuk, Over de Linden, Verwijs en HaverSchmidt aangewezen als auteurs; recent onderzoek door Goffe Th. Jensma ondersteunt deze duiding.
terug
volgende