J. Beckering Vickers

In de stroom van publicaties die in de erop volgende jaren ontstond, groeide steeds meer twijfel aan de echtheid van het OLB, maar Ottema bleef tot zijn dood overtuigd. Een belangrijk moment in het ondergraven van de echtheid van het OLB vormde een brochure van J. Beckering Vickers uit mei 1876: De onechtheid van het Oera Linda-Bôk, aangetoond uit de wartaal waarin het geschreven is. Deze auteur baseerde zich vooral op taalhistorische argumenten: het taalgebruik is “een potsierlijk anachronisme […] het geheele O.L.B. is van ’t begin tot het einde één enkel kolossaal anachronisme”. (Met weglating van de taalkundige uitwijdingen zijn fragmenten van deze brochure hier ter beschikbaar gesteld. )
terug
volgende