Johan Winkler

Bij zijn vertrek gaf Verwijs het handschrift aan Johan Winkler (1840-1916), naamkundige en van beroep arts te Leeuwarden. In een vergadering van het Fries Genootschap in november 1870 verklaarde deze dat hij het niet authentiek achtte.

Johan Winkler

terug
volgende