Nu kunnen zulke feiten gemakkelijk weggeschoven worden: bijvoorbeeld, het overgeleverde OLB is een recent afschrift van een veel ouder origineel dat verloren is gegaan, of voorafgaand aan de openbaarmaking was er een vete binnen de familie Over de Linden, waarbij een rivaliserende factie gebruik maakte van een listig bewerkte kopie. Maar dan nog resteert het ontnuchterende feit van de meegeleverde sleutel ter ontcijfering van het “runschrift”.

In 1938 droeg de familie Over de Linden het originele manuscript over aan de toenmalige Provinsjale Biblioteek fan Fryslân, onder sterk beperkende voorwaarden. Naast het originele manuscript van het OLB bezit Tresoar een verzameling van geschriften, zowel drukwerk als archivalia, over het OLB en over de receptie ervan. Een bibliografie van geschriften over het OLB van de hand van J.J. Kalma verscheen in 1956, waarop in 1989 een supplement volgde (door N. Luitse).
terug
volgende