Herman WirthOok in Nederland maakte Wirth vele pennen los, van medestanders maar vooral van tegenstanders. Nog gematigd was de reactie van dr G.A. Wumkes (1869-1954) uit 1934, die als rechtgeaarde predikant zich vooral ergerde aan hoe deze “leugenprofeet van een wanhopige zaak” met het Oude Testament de spot dreef.

J.F. Overwijn was gematigder dan Wirth. Hij was eveneens overtuigd van de echtheid van het OLB en hij interpreteerde alles binnen een botsing van culturen.
[In een artikel...]
terug
volgende