De volgende vraag was uiteraard: wie heeft het Oera Linda Boek geschreven? Een bekentenis ontbreekt en verschillende kandidaten zijn door anderen aangewezen, maar een overtuigend bewijs werd niet gevonden en tot op heden ontbreekt overeenstemming over de "dader".
En daarmee ontbreekt ook zekerheid over de intenties en de opzet achter het OLB: gaat het om serieus bedoeld bedrog, of was het een goede grap? Mede daarom kan de inhoud van het OLB nog altijd welwillende aanhangers vinden.
volgende