Elk volk en elke taal zocht naar de eigen wortels en geschiedenis. Vanuit dat standpunt bekeken viel de presentatie van de OLB precies op het juiste moment: bij het zoeken naar de oorsprong van de eigen Friese identiteit kreeg men een oeroude kroniek in de schoot geworpen. Als een derde betekenislaag kan men het OLB onderzoeken op de vraag: in hoeverre beantwoordt het OLB aan vragen en verlangens die bij negentiende-eeuwse romantici leefden?
terug
volgende