Wereldkroniek

De tweede betekenislaag is veel aansprekender: het OLB is ook een wereldkroniek. Zoals het past bij een alles omvattende wereldkroniek zijn de verhaalde gebeurtenissen zo veelomvattend dat het vrijwel onmogelijk is om de inhoud van het OLB in enkele regels samen te vatten. Zo lezen we hoe het opperwezen Wralda drie oermoeders schiep waaruit drie mensenrassen voortkomen, waarna de wereldgeschiedenis verhaald wordt als een strijd tussen deze drie rassen. Na het rampzalige verzinken van Aldland of Atland (= Atlantis) schrompelde het rijk van de kinderen van oermoeder Frya steeds verder ineen tot ongeveer de huidige provincie Friesland. Sagen en legenden worden gekoppeld aan historische gebeurtenissen en personen.

[Het resultaat ...]


terug
volgende