Schrijf je eigen naam

Schrijf hieronder je eigen naam, of iets anders en klik op 'oeralinda letters'. Je ziet dan hoe het er in het oeralindaschrift uitziet.Stuur iemand een oer-a-card

Verras iemand met een kaartje, dat geschreven is in het oer-a-linda-schift.

terug
volgende