Alles lijkt erop dat het een grap is. Het papier is ouder gemaakt door het te kleuren en de taal was ook geen echt oud-Fries. En ook de lettertekens, de runen genaamd, waren nog nooit eerder gebruikt.

In 1938 gaf de familie Over de Linden het oorspronkelijke handschrift aan een bibliotheek en daarom wordt het nu bewaard in Tresoar in Leeuwarden. Omdat het papier heel gemakkelijk verbrokkelt mag je het niet echt inzien. Je kunt er wel in bladeren via foto’s op de computer. In Tresoar worden ook zoveel mogelijk boeken over het OLB verzameld.
terug
volgende