Oeralindaboek

Inhoud

De hiernavolgende indeling naar onderwerpen is overeenkomstig de editie van Ottema uit 1872. Het handschrift zelf kent geen duidelijke indeling. Voor zijn indeling gebruikte Ottema echter wel woorden of tussenkopjes ontleend aan het handschrift, die hieronder weergegeven zijn in zijn vertaling. Enkele tussentitels zijn door Ottema zelf verzonnen en toegevoegd; deze staan tussen vierkante haken […] vermeld.